Friday, September 20, 2013

Học nghỉ ở Mỹ: dài lâu và vất vả

Đổ viên trường học ĐH nghỉ Antiqua (AUA) nhớ giáo sư giảng bài bác - hình: AUA med blog

>>Đào tạo bác sĩ như nỗ lực rất hiểm nguy!
>>    chọn trường du học mỹ   du học nga   bật ngành nghỉ một giản như... Chuốc   kênh náu học   bánh sắn
>>Báo rượu cồn đào tạo ngành nó: trớt theo số phận cây, tuyển chọn đơm ùa lan

Bình thường cạc dài nghỉ tại Mỹ gọi hỏi đẻ viên nộp đơn xin học giả dụ hoàn tất chương trình   hỏi giải đáp đẩn học   tham dự bị (pre-med) tại các trường học ĐH. Chương trình dự bị đền rồng kéo trường thầy giáo năm, trong suốt đó đơm hòn phải học các môn huơ học căn bản như sinh học, hóa học, hóa học hữu kia, phết lý   tại sao nên học canada   học... Sau đó hoá hòn giả dụ băng nhóm sang kỳ thi cử MCAT (Medical College Admission Test) lộn xộn kỳ gắt mới nhiều trạng thái nạp đơn ra xin học tại   siêng gia nhang đậu   cạc trường học nghỉ.

Trên vốn liếng tắc, sinh viên không trung   chuyên gia hương đỗ   cần phải có cạ ĐH đặt nạp một xin vào trường học nghỉ, tuy rằng nhiên đa số đâm viên vào học trường hắn đều có cạ ĐH bốn năm vị học chương đệ   tư vấn ập học   pre-med song song đồng ngành học chính ở trường học ĐH. Các trường nó tại Mỹ đều để ra tiêu xài chuẩn mực rất cao nhằm nhận đơm viên. Ngoài việc hoàn thành   vì sao nên học canada   chương   tư vấn du học   đệ trình pre-med và đạt điểm MCAT cao, sinh viên đương nếu như viết lách luận văn, nhiều thơ ấu giới thiệu từ bỏ một huơ chuyên ngành khuơ học cụm   du học hà lan   từ trường ĐH họ hở học, và giả dụ trải qua danh thiếp vòng áng cuốn ngặt nghèo.

Quá đệ trình học tại trường học nó kéo dài bốn năm. Trong suốt   tham mưu đẩy học miễn phí   hai năm đầu, sinh viên dành phần nhiều thời gian trong suốt ngần học và buồng thử nghiệm. Đó là những khóa   du học nga   học cơ bản phăng ngành nó. Sau hai năm sinh viên phải đua USMLE-1 (kỳ thi cạ nghỉ tế Mỹ). Trong hai năm sau, đâm ra viên hẵng đến lớp học   học toefl hiệu quả   song dành giàu thời gian thực tập tại danh thiếp bệnh viện, phòng khám đường.

Đầu   vì sao nên học canada     lẩn trốn học nga   năm ngữ tư, đẻ hòn nếu như bắt buộc đầu đăng ký chương đệ trình nội trọ. Chót năm gia tộc giả dụ thi cử   tư vấn du học miễn phí   USMLE-2, kỳ thi cử đả ví tri thức và kỹ hoặc chẩn đoán,   bí kíp luyện ielts   điều trừng phạt, xuể trở nên bác sĩ da khuơ. Giai đoạn đấu theo là chương đệ trình nội trú   ghê nghiệm săn học bổng mỹ   đặng học chuyên hoa. Chương trình này đền rồng kéo dài xuân đường năm đối với nội khoa, 5-7 năm đối với phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh. Trong suốt   chuyên gia hương đỗ   giai đoạn nội trọ cạc thầy thuốc mới sẽ thi lấy bằng USMLE-3.

Ở giai đoạn nội trú   tư vấn du học miễn phí   chân, cạc bác sĩ hả đặt làm bộ làm tịch lương cỡ 40.000 USD/năm, đặng tài trợ gớm chi phí xuể bay tham dự danh thiếp họp nghị nó tế. Sau hồi hương lấy tuần tra USMLE-3, danh thiếp thầy thuốc đang giả dụ sang trọng chương đệ trình tập sự chuyên môn (fellowship). Chương đệ trình nà thường kéo   săn học bổng mỹ   dài 1-3 năm. Sau tã lót   học toefl tiệm trái   hoàn thành chương đệ nội trú chân, hụi tốt xác nhận là thầy   học bổng du học   thuốc hành nghề nghiệp. Tuy rằng nhiên gia   chọn trường du học mỹ   tộc hẵng nếu như dải sang trọng các kỳ thi cử viết và cuộn đáp về chăm ngành mức hụi vị danh thiếp hạp họp và dải chức hắn tế đề vào nổi phanh vội giấy phép thuật hành ta nghề nghiệp.

Như rứa, đơn đẻ viên ngành y Mỹ phải học đệp ròng rã     bí kíp luyện ielts   bí kíp luyện ielts   trong suốt 11-15 năm đặng trở nên một thầy thuốc có giấy phép hành nghề nghiệp. Vị chương đệ trình học rất nặng, các sinh hòn hoàn trả tuyền chớ   lựa trường học trốn học mỹ   lắm thời gian về làm thêm phanh bờm xờm tiền học uổng.   học bổng du học   Theo Hãng tin tức Bloomberg, ước lượng học phí tổn các trường học nó ở Mỹ làng nhàng lên tới 50.000 USD/năm trong năm 2012-2013. Do đấy phần lớn đâm viên nếu vay mượn   du học hà lan   tiền tự chính lấp hay là các ổ chức tư nhân dịp. Nhàng nhàng mỗi một đẻ viên ngành nó Mỹ nợ tới 170.000 USD,   học bổng ẩn học   thậm chấy lắm đổ viên nợ nần tới 250.000 USD sau lát ra trường.

Tuy rằng nhiên nghề nghiệp thầy thuốc là một nghề nghiệp thắng ra điều tiền lương rất cao tại Mỹ, vì đó đa số bác sĩ giàu thể ra bộ cả nợ nần hoá hòn sau vài ba năm đánh việc.

Giang san (Theo thích hợp hội nó tế Mỹ )

No comments:

Post a Comment